HOME
ADMIN
EMAIL
CONTACT
   
   
 

 
 
เริ่มนับ วันที่ 8 ก.ย. 2559
 
 
 
 
 


นายไชยันต์ จันทวงษ์
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านสร้าง
 
 


นายวีระวัฒน์ วลีเที่ยงธรรม

รองนายกเทศมนตรี


ร.ต.ต ไพโรจน์ การประดิษฐ์
รองนายกเทศมนตรีฯ
 
 


นายเอนก ผ่องผิว
เลขานุการนายกเทศมนตรีฯ


นายละออ เอี่ยมสำอางค์
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีฯ
 

 
 


 
 
 

 

 
 
สงวนลิขสิทธิ์ © เทศบาลตำบลบ้านสร้าง อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี 25150
โทรศัพท์ : 037-271-228 โทรสาร : 037-271-362
จำนวนผู้เข้าชม 847,202 เริ่มนับ 8 ก.ย. 2559
จัดทำโดย : NAXsolution.com