ข้อมูลผู้เข้าชมเว็บไซต์
เทศบาลตำบล บ้านสร้าง
 
  ตั้งแต่ 1 ม.ค. 2559 ถึง 15 ธ.ค. 2561  
 
 
ปี พ.ศ. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. รวม
256129,01328,51664,68439,98145,68950,09433,13634,31236,87551,77942,50716,004472,590
256017,06420,65235,38536,99848,28448,90339,72532,18733,45652,02143,05745,692453,424
2559----1,078542548610,50917,46327,11125,07181,797
ยอดยกมาตั้งแต่ 8 ก.ย. 2559 ถึง 30 เม.ย. 2559   -1,007,811
รวมผู้เข้าชมทั้งหมด   0
เว็บไซต์เริ่มเปิดให้บริการเมื่อวันที่ 8 ก.ย. 2559
 
    1ปี     2ปี     3ปี     4ปี     5ปี     6ปี     7ปี     8ปี