HOME
ADMIN
EMAIL
CONTACT
   
   
 

 
 
เริ่มนับ วันที่ 8 ก.ย. 2559
 
 
 
 
 
ปจ 0017.3/14024 8-เรื่อง การมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี ให้รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี หัวหน้าส่วนราชการ และนายอำเภอ ปฏิบ  [ 12 ต.ค. 2561 ]   
 
ปจ 0017.3/14024 9-เรื่อง การมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี ให้รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี หัวหน้าส่วนราชการ และนายอำเภอ ปฏิบ  [ 12 ต.ค. 2561 ]   
 
ปจ 0017.3/14024 10-เรื่อง การมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี ให้รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี หัวหน้าส่วนราชการ และนายอำเภอ ปฏิบ  [ 12 ต.ค. 2561 ]   
 
ปจ 0017.2/ว3127 เรื่อง ผลการดำเนินการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ  [ 5 ต.ค. 2561 ]   
 
ปจ 0017.2/ว3126 เรื่อง การเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540  [ 5 ต.ค. 2561 ]   
 
ปจ 0017.2/ว3107 เรื่อง สรุปผลการประชุมขับเคลื่อนนโยบายสำคัญของรัฐบาล และภารกิจสำคัญของกระทรวงมหาดไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  [ 4 ต.ค. 2561 ]   
 
ปจ 0017.2/ว3065 เรื่อง การเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540  [ 2 ต.ค. 2561 ]   
 
ปจ 0017.2/ว3064 เรื่อง ข้อเสนอแนะว่าด้วยแนวทางปฏิบัติด้านการส่งเสริมความเสมอภาคและขจัดการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศตามพระราชบัญญัต  [ 2 ต.ค. 2561 ]   
 
ปจ 0017.3/13087 เรื่อง การรับส่งงานในหน้าที่ราชการของรองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี นายทิวา วัชรกาฬ  [ 25 ก.ย. 2561 ]   
 
ปจ 0017.4/ว2292 เรื่อง กฎบัตรการตรวจสอบภายใน ลว. 8 สิงหาคม 2561  [ 8 ส.ค. 2561 ]   
 
ปจ 0017.2/ว2135 เรื่อง การเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ลว. 24 กรกฎาคม 2561  [ 24 ก.ค. 2561 ]   
 
ปจ 0017.2/ว2111 1-เรื่อง ให้เร่งรัดรายงานผลการดำเนินการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ ครั้งที่ 2  [ 20 ก.ค. 2561 ]   
 
-ปจ 0017.2/ว2111 2-เรื่อง ให้เร่งรัดรายงานผลการดำเนินการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ ครั้งที่ 2  [ 20 ก.ค. 2561 ]   
 
ปจ 0017.4/ว2070 เรื่อง รายงานผลการเร่งรัด ติดตามกรณีเงินขาดบัญชีหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 รอบ 6 เดือนแรก 1 ตุลาค  [ 18 ก.ค. 2561 ]   
 
ปจ 0017.2/8570 เรื่อง ประกาศโครงสร้างอำนาจหน้าที่ วิธีการดำเนินงาน และสถานที่ติดต่อเพื่อขอรับข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานบริหารราชการส่วนท้องถิ  [ 29 มิ.ย. 2561 ]   
 
ปจ 0017.2/ว1872 เรื่อง การเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540  [ 26 มิ.ย. 2561 ]   
 
ปจ 0017.2/ว1871 เรื่อง สรุปผลการประชุมขับเคลื่อนนโยบายสำคัญของรัฐบาล และภารกิจสำคัญของกระทรวงมหาดไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2  [ 26 มิ.ย. 2561 ]   
 
ปจ 0017.2/ว1764 เรื่อง สรุปผลการประชุมขับเคลื่อนและติดตามนโยบายของรัฐบาล และภารกิจสำคัญของกระทรวงมหาดไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ไตรมาสที่  [ 15 มิ.ย. 2561 ]   
 
ปจ 0017.2/ว957 เรื่อง การเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชกรา พ.ศ. 2540 ลว. 4 เมษายน 2561  [ 4 เม.ย. 2561 ]   
 
ปจ 0017.3/5414 เรื่อง การรับส่งงานในหน้าที่ราชการของผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี ลว. 26 เมษายน 2561  [ 26 เม.ย. 2561 ]   
 
   1     (2)     3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 7
 
 


 
 
 

 

 
 
สงวนลิขสิทธิ์ © เทศบาลตำบลบ้านสร้าง อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี 25150
โทรศัพท์ : 037-271-228 โทรสาร : 037-271-362
จำนวนผู้เข้าชม 1,007,824 เริ่มนับ 8 ก.ย. 2559
จัดทำโดย : NAXsolution.com