HOME
ADMIN
EMAIL
CONTACT
   
   
 

 
 
เริ่มนับ วันที่ 8 ก.ย. 2559
 
 
 
 
 
ปจ 0017.2/ว10557 เรื่องรายงานผลการดำเนินงานของผู้ว่าราชการจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ไตรมาสที่ 3  [ 7 พ.ย. 2559 ]   
 
การจัดเก็บข้อมูลสถิติการคลังท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ ๒๕๕๙  [ 31 ต.ค. 2559 ]   
 
ปจ 0017.3//ว10416 เรื่องขอเชิญร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลปัณรสมวาร (15 วัน) เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จ พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  [ 26 ต.ค. 2559 ]   
 
เรื่องขอความร่วมมือดำเนินการติดตามและสอดส่องการจำหน่ายสินค้าที่เรียกกันว่า'ของเล่นชนิดพองตัวเมื่อแช่น้ำ" หรือ &quo  [ 25 ต.ค. 2559 ]   
 
ขอความร่วมมือหน่วยงานส่งรายงานผลการจัดซื้อครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559  [ 21 ต.ค. 2559 ]   
 
ปจ 0017.1/ ว 10239 เรื่อง มาตราการตรวจสอบแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ ลว 10 ตุลาคม 2559  [ 10 ต.ค. 2559 ]   
 
เรื่องการมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรีให้รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี หัวหน้าส่วนราชการ และนายอำเภอ ปฎิบัติรา  [ 10 ต.ค. 2559 ]   
 
สรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องทุกข์/เสนอความคิดเห็นจากประชาชน ไตรมาสที่ 3 ของปีงบประมาณ พ.ศ.2559  [ 3 ต.ค. 2559 ]   
 
ปจ 0017.3/ว10104 เรื่อง การรับส่งงานในหน้าที่ราชการของผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี (นายอุกริช พึ่งโสภา)  [ 16 ก.ย. 2559 ]   
 
คำสั่งมอบอำนาจ 5 ตุลาคม 2558  [ 16 ก.ย. 2559 ]   
 
การฝึกอบรมหลักสูตรการบริหารจัดการความมั่นคงแห่งชาติ (บมช.) รุ่นที่ 9 9 พ.ย.59 - 31 มี.ค.60  [ 16 ก.ย. 2559 ]   
 
ขอความอนุเคราะห์ในการประชาสัมพันธ์เพื่อให้ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับผู้ที่ผ่านการประเมินประสบการณ์และหรือผลงานในการสมัครเข้ารับการค  [ 16 ก.ย. 2559 ]   
 
ปจ 0017.2/ว9960 เรื่องรายงานผลการดำเนินงานของผู้ว่าราชการจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ไตรมาสที่ 2 (มกราคม-มีนาคม 2559)  [ 5 ก.ย. 2559 ]   
 
การจัดทำรายงานผลการดำเนินการตามคำรับรองการปฎิบัติราชการของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ตัวชี้วัดที่ 6  [ 5 ก.ย. 2559 ]   
 
ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีกรณีการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียนของประชาชน  [ 25 ส.ค. 2559 ]   
 
สรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องทุกข์ ไตรมาส 2 ปี 2559  [ 16 มิ.ย. 2559 ]   
 
ปจ 0017.2/9830 เรื่อง ประเด็นตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ประจำเดือนสิงหาคม 2559  [ 15 ส.ค. 2559 ]   
 
ปจ 0017.2/ ว1660 เรื่อง สรุปข้อสั่งการของรองนายกรัฐมนตรีในการประชุมคณะรัฐมนตรี ครั้งที่ 22/2559  [ 6 ก.ค. 2559 ]   
 
ปจ 0017.2/ ว1658 เรื่อง ข้อสั่งการของรองนายกรัฐมนตรีในการประชุมคณะรัฐมนตรี (วันที่ 14 มิย.59)  [ 6 ก.ค. 2559 ]   
 
ปจ 0017.2/ ว1659 เรื่อง ข้อคิดเห็นของรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีจากการประชุมคณะรัฐมนตรี (วันที่ 7 มิย.59)  [ 6 ก.ค. 2559 ]   
 
<< หน้าแรก...     2      3      4     (5)     6   
 
 


 
 
 

 

 
 
สงวนลิขสิทธิ์ © เทศบาลตำบลบ้านสร้าง อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี 25150
โทรศัพท์ : 037-271-228 โทรสาร : 037-271-362
จำนวนผู้เข้าชม 979,480 เริ่มนับ 8 ก.ย. 2559
จัดทำโดย : NAXsolution.com