HOME
ADMIN
EMAIL
CONTACT
   
   
 

 
 
เริ่มนับ วันที่ 8 ก.ย. 2559
 
 
 
 
  หมวดข่าว : รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :
 
 
 
สขร.   -รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง(สขร.)-   13 ก.พ. 2562 11
ข่าวประชาสัมพันธ์   รายงานผลการตรวจสอบงบการเงินเทศบาลตำบลบ้านสร้างของสำนักงานดารตรวจเงินแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561   8 ก.พ. 2562 31
โอนย้าย/รับสมัคร   การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่งคนงาน กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม   5 ก.พ. 2562 22
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศเทศบาลตำบลบ้านสร้าง เรื่อง กำหนดสถานที่ หลักเกณฑ์และวิธีการปิดประกาศเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๒   28 ม.ค. 2562 25
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศรับโอนพนักงานเทศบาล   28 ม.ค. 2562 32
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศกำหนดยื่นแบบและชำระภาษีประจำปี 2562    8 ม.ค. 2562 43
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศสำเนางบแสดงฐานะการเงินของเทศบาลตำบลบ้านสร้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561   28 ธ.ค. 2561 35
โอนย้าย/รับสมัคร   ประกาศเทศบาลตำบลบัานสร้าง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป    14 ธ.ค. 2561 63
โอนย้าย/รับสมัคร   เรื่อง ขอยกเลิกประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป   12 ธ.ค. 2561 52
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศเทศบาลตำบลบ้านสร้าง เรื่องรายงานการตรวจสอบพัสดุ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑   31 ต.ค. 2561 64
โอนย้าย/รับสมัคร   ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างทั่วไป   30 ต.ค. 2561 59
โอนย้าย/รับสมัคร   ประกาศเทศบาลตำบลบ้านสร้าง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคคลทั่วไปเป็นพนักงานจ้างทั่วไป   26 ต.ค. 2561 48
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศเทศบาลตำบลบ้านสร้าง เรื่อง ผลการประเมินการปฎิบัติงานของพนักงานจ้างทั่วไป ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑   24 ต.ค. 2561 67
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศเทศบาลตำบลบ้านสร้าง เรื่อง ผลการประเมินการปฎิบัติงานของพนักงานจ้างตามภารกิจ ประจำปีงบประมาณื๒๕๖๑   24 ต.ค. 2561 51
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประเทศบาลตำบลบ้านสร้าง เรื่อง รายงานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาการเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานเทศบาล พนักเทศบาลครู และการเพ่ิมค่าจ้างลูกจ้างประจำ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๑   24 ต.ค. 2561 33
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 9
 
 


 
 
 

 

 
 
สงวนลิขสิทธิ์ © เทศบาลตำบลบ้านสร้าง อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี 25150
โทรศัพท์ : 037-271-228 โทรสาร : 037-271-362
จำนวนผู้เข้าชม 1,098,260 เริ่มนับ 8 ก.ย. 2559
จัดทำโดย : NAXsolution.com