HOME
ADMIN
EMAIL
CONTACT
   
   
 

 
 
เริ่มนับ วันที่ 8 ก.ย. 2559
 
 
 
 
  หมวดข่าว : รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :
 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.บ้านสร้าง   ประกาศ การรับขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุเพื่อรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเพื่อดำเนินงานตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลงบประมาณนายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑   14 พ.ย. 2559 75
ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.บ้านสร้าง   ประกาศ กำหนดวัน เวลา และสถานที่รับขึ้นทะเบียนเพื่อรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการสำหรับคนพิการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑   14 พ.ย. 2559 75
ข่าวกิจกรรม ทต.บ้านสร้าง   โครงการเทิดทูลสถาบันพระมหากษัตริย์ ชาวเทศบาลตำบลบ้านสร้างร่วมใจแสดงความอาลัยและถวายพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช   14 พ.ย. 2559 245
โอนย้าย/รับสมัคร ทต.บ้านสร้าง   ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานเทศบาล ให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้นสำหรับตำแหน่งผู้บริหารของเทศบาลตำบลบ้านสร้าง เรื่อง รับสมัครคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพื่่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้นสำหรับตำแหน่งผู้บริหาร   6 ต.ค. 2559 121
โอนย้าย/รับสมัคร ทต.บ้านสร้าง      5 ต.ค. 2559 102
โอนย้าย/รับสมัคร ทต.บ้านสร้าง   ประกาศเทศบาลตำบลบ้านสร้าง เรื่อง ประกาศผลสอบการคัดเลือกบุคคลทั่วไปเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่งพนักงานดับเพลิง ตำแหน่งคนงาน ตำแหน่งคนงประจำรถขยะ   29 ก.ย. 2559 94
ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.บ้านสร้าง   ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560   28 ก.ย. 2559 95
โอนย้าย/รับสมัคร ทต.บ้านสร้าง   ประกาศเทศบาลตำบลบ้านสร้าง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคคลทั่วไปเป็นพนักงานจ้างทั่วไป   27 ก.ย. 2559 88
ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.บ้านสร้าง   ประกาศเทศบาลตำบลบ้านสร้าง เรื่อง จัดซื้อวัสดุการศึกษา   21 ก.ย. 2559 84
ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.บ้านสร้าง   การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่งคนงานประจำรถขยะ ตำแหน่งคนงาน ตำแหน่งพนักงานดับเพลิง   7 ก.ย. 2559 120
โอนย้าย/รับสมัคร ทต.บ้านสร้าง   การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่งคนงานประจำรถขยะ ตำแหน่งคนงาน ตำแหน่งพนักงานดับเพลิง    7 ก.ย. 2559 114
โอนย้าย/รับสมัคร ทต.บ้านสร้าง   -อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูล-   27 ส.ค. 2559 87
<< หน้าแรก...     15      16      17      18     (19)     20   /td>
 
 


 
 
 

 

 
 
สงวนลิขสิทธิ์ © เทศบาลตำบลบ้านสร้าง อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี 25150
โทรศัพท์ : 037-271-228 โทรสาร : 037-271-362
จำนวนผู้เข้าชม 786,242 เริ่มนับ 8 ก.ย. 2559
จัดทำโดย : NAXsolution.com