HOME
ADMIN
EMAIL
CONTACT
   
   
 

 
 
เริ่มนับ วันที่ 8 ก.ย. 2559
 
 
 
 
 


นายวันชัย วรพงศ์
ปลัดเทศบาล
นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง


นายอาทิตย์ มั่นอินทร์
รองปลัดเทศบาล
 
 


ว่าง
ผู้อำนวยการกองคลัง


นางน้ำผึ้ง สุมประพาฬ
นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น
หัวหน้าฝ่ายการคลัง


นางพรพิมล เพิ่มผล
เจ้าหน้าที่สำรวจข้อมูล


นางชลนิชา บุญพร้อม
ผช.เจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้


นางสาวกนกพรรณ อินคง
ผช.เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี


นางสุภาวดี เจริญรัตน์
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ


นายฐานิสรณ์ ฉานุ
-
 
 
 
 
 
 

 

 
 
สงวนลิขสิทธิ์ © เทศบาลตำบลบ้านสร้าง อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี 25150
โทรศัพท์ : 037-271-228 โทรสาร : 037-271-362
จำนวนผู้เข้าชม 786,271 เริ่มนับ 8 ก.ย. 2559
จัดทำโดย : NAXsolution.com