HOME
ADMIN
EMAIL
CONTACT
   
   
 

 
 
เริ่มนับ วันที่ 8 ก.ย. 2559
 
 
 
 
 


นายวันชัย วรพงศ์
ปลัดเทศบาล
นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง


นายอาทิตย์ มั่นอินทร์
รองปลัดเทศบาล
 
 


นางสาวอรสา อรัญญะ
นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองการประปา


นายสุริยะ พิมุ
พนักงานจดมาตรน้ำประปา


นายประสงค์ พิกุลพวง
พนักงานผลิตน้ำประปา


นายประพันธ์ ทรงแบน
พนักงานผลิตน้ำประปา


นายเอกชัย นรสิงห์
คนงาน


นางสาวกิติเกศ ศรีชมพันธ์
พนักงานจดมาตรวัดน้ำ
 
 
 
 
 
 

 

 
 
สงวนลิขสิทธิ์ © เทศบาลตำบลบ้านสร้าง อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี 25150
โทรศัพท์ : 037-271-228 โทรสาร : 037-271-362
จำนวนผู้เข้าชม 786,268 เริ่มนับ 8 ก.ย. 2559
จัดทำโดย : NAXsolution.com