หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
   
 

 
 
เริ่มนับ วันที่ 8 ก.ย. 2559
 
 
 
 
  หมวดข่าว : ข่าวประชาสัมพันธ์ ค้นหาหมวดข่าว :
 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศเทศบาลตำบลบ้านสร้าง เรื่อง รายชื่อผู้ยื่นเสนองานที่มีสิทธิได้รับคัดเลือกจ้างออกแบบโครงการปรับปรุงระบบผลิตน้ำประปา ฯ โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป   19 มิ.ย. 2562 6
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศเทศบาลตำบลบ้านสร้าง เรื่องการเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑   14 มี.ค. 2562 65
ข่าวประชาสัมพันธ์   รายงานผลการตรวจสอบงบการเงินเทศบาลตำบลบ้านสร้างของสำนักงานดารตรวจเงินแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561   8 ก.พ. 2562 142
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศเทศบาลตำบลบ้านสร้าง เรื่อง กำหนดสถานที่ หลักเกณฑ์และวิธีการปิดประกาศเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๒   28 ม.ค. 2562 97
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศรับโอนพนักงานเทศบาล   28 ม.ค. 2562 89
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศกำหนดยื่นแบบและชำระภาษีประจำปี 2562    8 ม.ค. 2562 121
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศสำเนางบแสดงฐานะการเงินของเทศบาลตำบลบ้านสร้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561   28 ธ.ค. 2561 85
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศเทศบาลตำบลบ้านสร้าง เรื่องรายงานการตรวจสอบพัสดุ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑   31 ต.ค. 2561 113
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศเทศบาลตำบลบ้านสร้าง เรื่อง ผลการประเมินการปฎิบัติงานของพนักงานจ้างทั่วไป ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑   24 ต.ค. 2561 112
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศเทศบาลตำบลบ้านสร้าง เรื่อง ผลการประเมินการปฎิบัติงานของพนักงานจ้างตามภารกิจ ประจำปีงบประมาณื๒๕๖๑   24 ต.ค. 2561 73
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประเทศบาลตำบลบ้านสร้าง เรื่อง รายงานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาการเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานเทศบาล พนักเทศบาลครู และการเพ่ิมค่าจ้างลูกจ้างประจำ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๑   24 ต.ค. 2561 66
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินการด้านส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม ปี 2561   20 ต.ค. 2561 10
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศ เรื่อง ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ใช่งานก่อสร้าง    18 ก.ค. 2561 112
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศเทศบาลตำบลบ้านสร้าง จะดำเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหนเาปั๊มน้ำมัน ปตท.บ้านสร้าง ความยาว 273 เมตร ผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 7.99 เมตร จึงขอปิดการจราจรดังกล่าวเป็นระยะเวลา 90 วันและให้ใช้เส้นทางสัญจรตามแผนผังด้านล่างนี้ในการเดินทาง ขออภัยในความไม   6 ก.ค. 2561 121
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศแผนอัตรากำลัง ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๐) ปรับปรุงครั้งทีื ๓    5 ก.ค. 2561 146
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 6
 
 


 
 
 

 

 
 
สงวนลิขสิทธิ์ © เทศบาลตำบลบ้านสร้าง อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี 25150
โทรศัพท์ : 037-271-228 โทรสาร : 037-271-362
จำนวนผู้เข้าชม 1,347,650 เริ่มนับ 8 ก.ย. 2559
จัดทำโดย : NAXsolution.com