HOME
ADMIN
EMAIL
CONTACT
   
   
 

 
 
เริ่มนับ วันที่ 8 ก.ย. 2559
 
 
 
 
 


นายวันชัย วรพงศ์
ปลัดเทศบาล
นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง


นายอาทิตย์ มั่นอินทร์
รองปลัดเทศบาล
 
 


นายกิตติภพ ประทุม
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล


นายณฐพงษ์ สมพงษ์
เจ้าพนักงานบ้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ระดับชำนาญงาน


ว่าง
เจ้าพนักงานธุรการปฎิบัติงาน


นางนภาพร ศรีโรจน์
พนักงานวิทยุ


นายสมชาย คล้ายไพฑูรย์
พนักงานขับรถยนต์


นางสุภาจารี โชติธรรม
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ


นางสาวสุกันยา ชนะโรค
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานทะเบียน
 
 
 
 
 
 

 

 
 
สงวนลิขสิทธิ์ © เทศบาลตำบลบ้านสร้าง อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี 25150
โทรศัพท์ : 037-271-228 โทรสาร : 037-271-362
จำนวนผู้เข้าชม 1,169,218 เริ่มนับ 8 ก.ย. 2559
จัดทำโดย : NAXsolution.com