HOME
ADMIN
EMAIL
CONTACT
   
   
 

 
 
เริ่มนับ วันที่ 8 ก.ย. 2559
 
 
 
 
 


นายวันชัย วรพงศ์
ปลัดเทศบาล
นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง


นายอาทิตย์ มั่นอินทร์
รองปลัดเทศบาล
 
 


นางสาวอรสา อรัญญะ
นักบริหารงานการคลัง
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองการประปา


นายสุริยะ พิมุ
พนักงานจดมาตรน้ำประปา


นายประสงค์ พิกุลพวง
พนักงานผลิตน้ำประปา


นายประพันธ์ ทรงแบน
พนักงานผลิตน้ำประปา


ว่าง
พนักงานจดมาตรวัดน้ำ


นายเอกชัย นรสิงห์
คนงาน
 
 
 
 
 
 

 

 
 
สงวนลิขสิทธิ์ © เทศบาลตำบลบ้านสร้าง อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี 25150
โทรศัพท์ : 037-271-228 โทรสาร : 037-271-362
จำนวนผู้เข้าชม 1,179,577 เริ่มนับ 8 ก.ย. 2559
จัดทำโดย : NAXsolution.com